Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu upowszechniania sportu w Brodnicy w roku 2011.
Zadanie obejmuje działania popularyzujące sport masowy i rekreację, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych, zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Brodnicy.

Termin składania ofert upływa 15 marca 2011 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy, zakładka Przetargi/Konkurs ofert/Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji.