Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku rozstrzygnięty.

Na ogłoszony przez burmistrza Brodnicy konkurs wpłynęło 16 ofert. Komisja powołana przez burmistrza  po zapoznaniu się z każdą z ofert dokonała ich oceny. 5 ofert, które nie spełniały wymogów zostało odrzuconych. 11 stowarzyszeń i klubów sportowych, które ubiegały się o finansowe wsparcie na realizację swoich projektów otrzyma na nie dofinansowanie. W tym roku  w budżecie miasta przeznaczono na to zadanie 40 000 złotych. Poniżej w tabeli przedstawiamy konkursowe oferty organizacji pozarządowych oraz wysokość ich dofinansowania