Miasto Brodnica przystąpiło do projektu kluczowego pn. „e-Usługi-e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” w części dotyczącej modułu „e-Edukacja w Województwie Kujawsko-Pomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-1013.
- W ramach tego programu w latach 2010-2011 oddziały klas I-III szkół podstawowych nr 1, 2 4 i 7 mają być wyposażone w tablice multimedialne wraz z urządzeniami zewnętrznymi do nauczania interaktywnego - informuje Anna Kupczyk naczelnik Wydziału Oświaty UM w Brodnicy. - Ponadto każda szkoła otrzyma wizualizer.
Zgodnie z harmonogramem wdrożenia programu w końcu roku 2010 do Szkoły Podstawowej  nr 1 dotarło trzynaście tablic a do Szkoły Podstawowej nr 2 siedem tablic. Pozostałe 21 tablic (2 do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz po dziewięć do Szkoły Podstawowej nr 4 i 7 dotrą w 2011 r.  Program jest realizowany z 25% udziałem środków z budżetu miasta. Oznacza to kwotę w wysokości  122 767,95 zł, z czego 59 361,74 zł zostało przekazane już w 2010 r.
Realizacja programu obejmuje także szkolenia nauczycieli oraz instalacje tablic.