związku z pojawieniem się przypadków śmiertelnych u ludzi wywołanych wirusem grypy typu A(H1N1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy prosi o przeprowadzenie działań edukacyjnych mających na celu przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad minimalizujących zachorowania na grypę. 
Co robić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych:
- unikaj bliskiego kontaktu "twarzą w twarz" z osobami wykazującymi objawy grypo­podobne. Kiedy sam jesteś chory zachowuj odpowiednią odległość od innych osób, tak aby chronić je przed zachorowaniem,
- jeśli wystąpią u Ciebie objawy grypopodobne (np. podwyższona temperatura ciała, osłabienie, kaszel, brak apetytu, katar, ból gardła), pozostań w domu,
- kiedy kaszlesz i kichasz przykrywaj usta i nos chusteczką. To pomoże zapobiec zaka­żeniu wirusem innych osób,
- myj często ręce wodą z mydłem,
- przestrzegaj zasad higieny oddychania - w czasie kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos chusteczką jednorazową,
- unikaj dotykania oczu, nosa i ust (wirusy i bakterie często rozprzestrzeniają się gdy lu­dzie dotykają skażonych powierzchni, a potem oczu, nosa i ust),
- poza domem i w podróży zawsze mniej przy sobie żel do rąk lub zapas jednorazowych chusteczek nasyconych roztworem alkoholu, gdyż warunki w podróży rzadko zapew­niają możliwość częstego mycia rąk,
- w środkach transportu zbiorowego unikaj niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia,
- unikaj masowych zgromadzeń,
- zadbaj, aby również twoje dziecko przestrzegało powyższych zaleceń,
- bezwzględnie zaszczep się przeciw grypie sezonowej, która chroni również przed po­wikłaniami grypy A/H1N1
Nie lekceważ grypy - chroń siebie i innych - przy wystąpieniu objawów takich jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo stawowe, kaszel, ból gardła zostań w domu.
W przypadku nasilenia objawów - zwłaszcza wystąpienia duszności - niezwłocz­nie zgłoś się do lekarza.
Szczegółowe informacje na temat grypy znajdują się na stronie internetowej PSSE w Brodnicy - www.bip02.pwisbydgoszcz.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy
lek. med. Mirosław Grafiński