Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Marian Chwiałkowski informuje, że w ostatnich dniach nastąpił wzrost poziomu wody w Drwęcy i osiągnął stan ostrzegawczy. W związku z powyższym Burmistrz zarządził: całodobowe monitorowanie poziomu wody, sprawdzenie infrastruktury hydrotechnicznej, gotowość służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Brodnicy, szczególnie mieszkańców przy terenach zalewowych Szef Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwraca się z uprzejmą prośbą o szczególną ostrożność. Prosi się mieszkańców o nie przebywanie w okolicach wałów przeciwpowodziowych i grobli, usunięcie z terenów zagrożonych (szczególnie na działkach pracowniczych) środków chemicznych ochrony roślin, nawozów, produktów ropopochodnych oraz różnego rodzaju substancji i związków chemicznych.

Prosi się również mieszkańców miasta o informowanie o sytuacjach grożących podtopieniem oraz uszkodzeniem wałów przeciwpowodziowych, jak również w przypadkach konieczności udzielenia pomocy dzwoniąc pod numer telefonu 56 49 840 10  Straży Miejskiej oraz numer 56 49 30 617 Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.