Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że z dniem 01.10.2008r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uchylająca ustawę o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

Przewiduje ona korzystniejsze warunki uprawniające do wypłaty świadczeń osobom, na rzecz których wyrokiem sądu zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne a ich egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna (bezskuteczność dotyczy zarówno alimentów bieżących jak i zaległości alimentacyjnych).

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

1) zwiększa kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego- wynosi ono obecnie aż 725zł na osobę w rodzinie (dochód netto za 2007r.),

2) poszerza krąg osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w świetle nowych przepisów wystarczy fakt zasądzenia świadczenia alimentacyjnego oraz nieskuteczność jego egzekucji – zniesiono konieczność wychowywania dziecka przez osobę samotnie wychowujące dziecko,

3) znosi limit kwot przyznawanego świadczenia w zależności od dochodu rodziny – świadczenia z funduszu ustala się w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 500,00zł na osobę uprawnioną,

4) zwiększa skuteczność działań podejmowanych przez organ właściwy dłużnika we współpracy z komornikiem sądowym w celu ustalenia majątku i dochodu dłużnika.

Osoby zainteresowane oraz pobierające dotychczas świadczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b. Wszelkich informacji oraz wyjaśnień udzielają pracownicy Referatu Świadczeń Rodzinnych – pok. nr 8, tel. : 56 498-49-33, 498-27-42