7 listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Gminy Miasta Brodnicy.

Podczas sesji ślubowanie złożyli nowo powołani radni. Odbyły się również wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącą została Julia Kempczyńska, a Wiceprzewodniczącą Ida Czyżykowska.
Młodzi radni podjęli również uchwałę w sprawie skierowania wniosków do burmistrza Brodnicy. Dotyczą one drobnych zmian w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, ustawienia na terenie miasta wodomatów, uruchomienia wypożyczalni rowerów miejskich oraz ustawienia na terenie miasta większej ilości koszy na śmieci, zwłaszcza koszy segregacyjnych.