Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Deklarację do CEEB można złożyć w kilka sposobów: w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu oraz papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Uwaga!
Na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków z już istniejącymi źródłami ciepła lub spalania paliw właściwy urząd ma 6 miesięcy.
W przypadku budynków, gdzie źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

Więcej Informacji:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a5
https://www.portal.brodnica.pl/strona-3465-centralna_ewidencja_emisyjnosci_budynkow.html