Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 stycznia 2022 r. upływa ustawowy termin do złożenia przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021 r. oraz do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

Oświadczenie przesyłamy pocztą lub bezpośrednio składamy do skrzynki znajdującej się przed budynkiem urzędu (prosimy o składanie oświadczeń najpóźniej do dnia 28.01.2022 r.). Celem uzgodnienia wysokości opłaty alkoholowej należy podać numer telefonu kontaktowego.
Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy (kasa urzędu od dnia 24.01 br. jest NIECZYNNA).

Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.
Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 56 49 30 637; 56 49 30 622