102 lata temu Brodnica powróciła do Macierzy, a 77 lat temu 22 stycznia 1945 roku miasto zostało wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej.

Z tej okazji 18 stycznia br. o godz. 13.00 pod Pomnikiem Wdzięczności w imieniu mieszkańców miasta i powiatu kwiaty złożyli Burmistrz Brodnicy, Starosta Brodnicki oraz Dowódca 4. Pułku Chemicznego w Brodnicy. Ze względu na pandemię w tym roku uroczystości upamiętniające to wydarzenia odbyły się tylko pod Pomnikiem Wdzięczności.

Historia...
Przypomnijmy, że w granice wolnej Polski Brodnica wróciła 18 stycznia 1920 roku. Niemcy, zaczęli pakować swój dobytek 16 stycznia 1920 r. W grupach opuszczali Brodnicę. Tego dnia oddziały Grenzschutzu zebrały się na Dużym Rynku wokół pomnika poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870-1871) i tam odbył się ostatni capstrzyk. Z pomnika uroczyście zdjęto pruskiego, czarnego orła i zaniesiono go do koszar. 18 stycznia 1920 r. pozostałe oddziały wojska niemieckiego opuściły miasto. Od strony Rypina zaczęły wkraczać oddziały wojska polskiego dowodzone przez gen. Stanisława Pruszyńskiego. Chlebem i solą powitał ich na brodnickim Dużym Rynku Augustyn Gapa, ówczesny burmistrz miasta w towarzystwie starosty Władysława Olszewskiego.

Druga rocznica obchodzona w styczniu to wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej. Brodnicę oswobodziły po ciężkich walkach, 22 stycznia 1945 roku wojska radzieckie. W wyniku działań militarnych zniszczono 40 procent zabudowy miasta. Wycofujący się Niemcy wysadzili m.in. mosty na Drwęcy.