We wtorek 20 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbyło się spotkanie pana Ryszarda Bobera Senatora RP i Sebastiana Borowiaka, dyr. Oddziału Bydgoszcz Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Burmistrzem Brodnicy Jarosławem Radaczem.

Podczas spotkania omawiano realizację przebudowy drogi krajowej nr 15 na odcinku Brodnica - Tama Brodzka.
- Jest szansa, że na przełomie listopada i grudnia tego roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złoży do Wojewody wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na tym odcinku– mówi burmistrz Jarosław Radacz. – Jeżeli ten dokument zostanie pozytywnie zaopiniowany to pod koniec lata bądź na początku jesieni 2022 roku rozpoczną się prace. Wszyscy bylibyśmy z tego faktu zadowoleni – dodaje burmistrz J. Radacz.
Przypomnijmy, że w 2017 roku zostały przyznane środki z budżetu państwa i wówczas uruchomiono proces przygotowania dokumentacji projektowej dla odcinka drogi krajowej nr 15 między Brodnicą a Tamą Brodzką. Obecnie dokumentacja jest na ukończeniu. Do czasu, kiedy inwestycja się rozpocznie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy będzie zajmować się należytym utrzymaniem drogi krajowej nr 15 i remontami cząstkowymi nawierzchni. Prace będą polegały na punktowym usunięciu uszkodzonej w trakcie zimy nawierzchni bitumicznej i położeniu nowej. W związku z prowadzonymi pracami kierowcy mogą napotkać na utrudnienia w ruchu. Na drodze krajowej nr 15 w obrębie miasta takie działania będą prowadzone od 26 do 30 maja br. Ekipy remontowe będą pracować najczęściej w godz. 7-17 lub 8-16.