Jest pewność, że dokumentacja budowy południowej obwodnicy Brodnicy przygotowana przez Urząd Miejski w Brodnicy po dokonaniu korekt może być wykorzystana do realizacji inwestycji.

„Aby można było zrealizować tę inwestycję już teraz należy podjąć działania, które w efekcie doprowadzą do rozpoczęcia budowy obwodnicy w 2023 roku.” - informuje Zbigniew Sosnowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dlatego z inicjatywy Wicemarszałka w najbliższy wtorek odbędzie się spotkanie, na którym Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz wraz z przedstawicielami samorządów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy omówią dalsze etapy i procedury realizacji tej inwestycji.