W dniu 19 kwietnia 2021 r. przy Pałacu Anny Wazówny ul. Zamkowa w Brodnicy zostaną przeprowadzone badania mammograficzne.

MEDICA Sp. z o.o. Sp. K. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2021 roczniki od 1952 do 1971), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie w kwocie 100 zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny certyfikowany aparat mammograficzny podlegający bieżącym testom i kontrolom jakości oraz  wykwalifikowanym personelem z wieloletnim doświadczeniem. Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu, jak i pacjentek. Zapisy na mammografię: telefonicznie pod numerami 42 254 64 10 i 517 544 004 lub on-line: medica.org.pl.