Władze miasta stosowną uchwałą zwolniły przedsiębiorców z branży gastronomicznej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.

Przyznano zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń w wysokości odpowiadającej 75% opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia br. Pozostali przedsiębiorcy nie zapłacą II I III raty opłaty alkoholowej w 2021r.
Wnioski o zwrot opłaty alkoholowej zostały już wysłane do wszystkich przedsiębiorców z tej branży.
Prosimy o dostarczenie wypełnionego druku z czytelnie podanym numerem konta bankowego do zwrotu opłaty. Numer kontaktowy w przypadku wątpliwości i pytań: tel. 56 4930 622 lub 56 4930 637.
- Informujemy jednocześnie, że na Państwa liczne prośby będziemy nadal telefonicznie informować o terminach kolejnych opłat alkoholowych – mówi Katarzyna Bajeńska, kierownik Biura Działalności Gospodarczej . - Doskonale rozumiemy Państwa obawy związane z konsekwencjami niewykonania obowiązku terminowej wpłaty opłaty alkoholowej. Skutkuje to wygaśnięciem z mocy prawa na okres 6 miesięcy, wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dlatego, będziemy tak jak do tej pory dzwonić do Państwa i przypominać o terminach. Jeżeli ktoś z przedsiębiorców sobie nie życzy naszych telefonów, to prosimy nas o tym poinformować – dodaje K Bajeńska.