Zakończył się długoletni proces regulacji stanów prawnych gruntów zajętych drogami publicznymi w naszym mieście.

Procedura ta wymagała długotrwałych postępowań przed Sądem Rejonowym w Brodnicy w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieruchomości Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia oraz uzyskania przez Powiat Brodnicki deklaratoryjnych decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie komunalizacji mienia na rzecz Powiatu Brodnickiego.
17 lutego br. Gmina Miasta Brodnica podpisała z Powiatem Brodnickim akt notarialny dot. przeniesienia praw własności gruntów pod ulicami miejskimi, które na podstawie Uchwały nr IX/87/2007 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2007 roku stały się drogami gminnymi.