Zarząd Województwa ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Blisko 4,6 miliona złotych znalazło się w puli środków, które zarząd województwa planuje przekazać organizacjom pozarządowym z regionu na realizację projektów dla mieszkańców w 2021 roku. Wnioski w większości konkursów można składać do 18 stycznia 2021 za pośrednictwem generatora ofert.
Ogłoszone przez Urząd Marszałkowski konkursy dotyczą realizacji projektów między innymi w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji o konkursach: https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/2021,2045,l1.html.