Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Tradycją w naszym mieście stały się też cykliczne spotkania z wyróżnionymi parami małżeńskimi, na których to uroczystościach w obecności przedstawicieli władz miasta, władz gminy, mediów i nierzadko rodziny dokonywano wręczenia odznaczeń.
Z uwagi na obecne zagrożenie epidemiologiczne oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników w tym roku niestety nie mieliśmy możliwości zorganizowania wspólnego spotkania w celu świętowania tak pięknego Jubileuszu.

Zatem wręczenia odznaczeń, życzeń i upominków miały indywidualną formę, a przyznane zostały parom:
1. Państwu Marii i Władysławowi Bliźniak
2. Państwu Irenie i Jerzemu Czaplińskim
3. Państwu Urszuli Józefowi Mitura
4. Państwu Elżbiecie i Stanisławowi Jurkiewicz
5. Państwu Tadeuszowi i Reginie Kępczyńskim
6. Państwu Janinie i Cecylianowi Komoszyńskim
7. Państwu Wiesławie i Henrykowi Kłosowskim
8. Państwu Barbarze i Markowi Pankowskim
9. Państwu Halinie i Tomaszowi Pokojskim
10. Państwu Krystynie i Andrzejowi Rumińskim
11. Państwu Halinie i Zbigniewowi Salej
12. Państwu Elżbiecie i Kazimierzowi Szałapskim
13. Państwu Bożenie i Edmundowi Wątorowskim
14. Państwu Hannie i Edwardowi Zalewskim
15. Państwu Marii i Robertowi Zielińskim