Komunikat Burmistrza.

Informuję, że w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brodnicy mieszczącym się w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1, od dnia 08.10.2020 r. do odwołania, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Powyższe nie dotyczy rejestracji zgonów. Jednocześnie informuję, iż za pomocą platformy ePUAP istnieje możliwość załatwienia spraw takich jak:
- rejestracja dziecka,
- wnioskowanie o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym.
Można też złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym drogą pocztową lub poprzez wrzucenie korespondencji do specjalnych urn podawczych wystawionych w godzinach pracy przed Urzędem Stanu Cywilnego oraz przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Informacje dotyczące pracy Urzędu Stanu Cywilnego można uzyskać pod numerem telefonu 56 49 83 560.

Burmistrz (-)
Jarosław Radacz