Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Brodnicy na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
Badania będą przeprowadzane w Mammobusie specjalnie zaprojektowanym dla potrzeb mammografii 16 października 2020 r. w Brodnicy, na placu przy ul. Zamkowej, obok Pałacu Anny Wazówny.
Przed przystąpieniem do badania Panie wypełniają specjalnie opracowane ankiety, które zawierają informacje pozwalające na dokonanie pełniejszej oceny zdjęć przez lekarzy. Jedno badanie obejmuje wykonanie 4 projekcji (po dwie projekcje na każdą pierś). Badania są przeprowadzane z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego zarówno ze strony personelu jaki i pacjentek (obowiązkowa maseczka).