W związku z rozpoczęcie „przebudowy kładki przez rzekę Drwęcę w Brodnicy” (pomiędzy ulicami Nad Drwęcą i Lidzbarską) od 20 lipca br. obiekt będzie niedostępny dla pieszych oraz rowerzystów.  Przed strefą robót zastosowana będzie zapora drogowa potrójna, wprowadzony zostanie zakaz ruchu pieszo - rowerowego, w celu uniemożliwienia wtargnięcia osób nieuprawnionych do strefy robót oraz ustawione zostanie ogrodzenie tymczasowe.

Remont kładki potrwa kilka miesięcy, a jego zakończenie przewidziane jest na IV kwartał bieżącego roku.

Prace budowlane polegać będą m. in. na przebudowie chodników ciągu pieszo - rowerowego z umocnieniem skarp, remoncie nawierzchni dojścia do kładki z kostki brukowej betonowej, odtworzeniu powierzchni stożków skarp stabilizujących ciąg pieszo-rowerowy, remoncie istniejących stopni schodów skarpowych oraz naprawie powierzchni betonowych w istniejącym ciągu.