Burmistrz Brodnicy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Brodnickiego Domu Kultury. Dotychczasowa dyr. BDK pani Ewa Dembek od 27 lipca br.  przechodzi na emeryturę.

Brodnicki Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury nie objętą wykazem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Brodnickiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Gmina Miasta Brodnicy, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2023 r. na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

W załącznikach publikujemy tekst ogłoszenia o konkursie oraz Zarządzenie nr 189/2020 Burmistrza Brodnicy z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Brodnickiego Domu Kultury