Od 1 lipca 2020 roku, po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa, zostaną ponownie otwarte Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gajdy (baza PGK Sp. z o.o.) i ul. Witosa 12 (siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej). Tym samym do dyspozycji mieszkańców będą już wszystkie trzy tego typu punkty w naszym mieście.

Godziny pracy punktów nie uległy zmianie. Tak jak poprzednio, będą czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 16 oraz w soboty od 7 - 14, ponadto  PSZOK Główny  przy  ul. Ustronie 20C od poniedziałku do piątku w godz. 7 - 16.

Również od lipca zostanie zmodyfikowany harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Zmianie ulegną terminy odbioru odpadów segregowanych dla nieruchomości, które dotychczas miały ustalone odbiory dla tego rodzaju odpadów na wtorek. Zmiana dla miesiąca lipca 2020 roku przedstawia się następująco:

- odbiór z 7 lipca 2020 roku zostanie przeniesiony na 22 lipca 2020 roku,

- odbiór z 14 lipca 2020 roku zostanie przeniesiony na 23 lipca 2020 roku,

- odbiór z 21 lipca 2020 roku zostanie przeniesiony na 27 lipca 2020 roku.

Powyższe zmiany zostaną uwzględnione w harmonogramach odbioru odpadów komunalnych począwszy od III kwartału 2020 roku.

Mając na względzie, iż wszystkie zaprezentowane zmiany wydłużyły okresy międzyodbiorowe, właścicielom nieruchomości, których dotyczą zmiany, jednorazowo zostaną dostarczone dodatkowe worki do gromadzenia odpadów segregowanych. Powodem zmian jest zwiększona ilość odpadów segregowanych w zabudowie wielorodzinnej, co przekłada się bezpośrednio na wygospodarowanie kolejnego dnia tygodnia do obsługi ww. zabudowy.