Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny publikują wytyczne  dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Działające na terenie Brodnicy instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, które chciałyby zorganizować imprezy kulturalne i rozrywkowe muszą spełnić te wymogi, by impreza mogła się odbyć. W opracowanych wytycznych uwzględniono:

  1. Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia.
  2. Zasady pracy artystycznej i wykonawczej.
  3. Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń.
  4. Zasady organizacji widowni.
  5. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia.
  6. Prowadzenie działalności gastronomicznej i handlowej podczas wydarzenia.
  7. Dodatkowe procedury dla imprez plenerowych.
  8. Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia