Od 18 maja br. (poniedziałek) wznawia funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania na terenie Brodnicy. Oznacza to, że kierowcy korzystający z miejsc parkingowych na terenie strefy będą musieli uiszczać opłatę parkingową.

Zasady korzystania ze strefy nie zmieniają się. Zmianie ulega natomiast opłata za brak ważnego biletu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, radni podjęli decyzję o podniesieniu opłaty z 20 na 50 złotych. Zwiększenie opłaty dodatkowej ma na celu zmobilizowanie kierowców do uiszczania opłat parkingowych zamiast korzystania z opłaty dodatkowej. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pozostałe płatności nie ulegają zmianom.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, decyzją Burmistrza Brodnicy parkomaty SPP będą systematycznie dezynfekowane.