Burmistrz Brodnicy po konsultacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zadecydował o otwarciu dla zwiedzających i czytelników z dniem 7 maja Muzeum w Brodnicy oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej.

- Nasze instytucje kultury opracowały nowe Regulaminy działania na czas pandemii – informuje Burmistrz Brodnicy. – Regulaminy te otrzymały od Sanepidu pozytywną opinię. Możemy więc zaprosić już brodniczan do odwiedzania tych instytucji. Przypominam, że Rząd nadal nie odwołał obowiązującego zakazu zgromadzeń. Oznacza to więc, że muzeum i biblioteka nie mogą organizować spotkań, wernisaży ani innych imprez. Taką działalność mogą przenieść do sieci – dodaje burmistrz.

Zgodnie z zaleceniami Sanepidu muzeum i biblioteka w nowym Regulaminie ograniczyły między innymi liczbę zwiedzających wystawy i wypożyczających książki w jednym czasie, zmieniły trasy zwiedzania i korzystania z pomieszczeń bibliotecznych tak, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu. Zwracane do biblioteki książki będą przechodziły 10 dniową kwarantannę, zanim trafią do kolejnego czytelnika.

Nowe Regulaminy funkcjonowania Muzeum w Brodnicy i MiPBP w Brodnicy są opublikowane na stronach internetowych oraz w pomieszczeniach tych instytucji.

Muzeum w Brodnicy zaprasza zwiedzających od wtorku do niedzieli, w godz. 10.00 – 16.00. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz jej filie otwarte będą dla Czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00, a w środę w godz. 8.00 – 13.00.