W związku z trwającą suszą Urząd Miejski w Brodnicy podejmuje działania mające na celu redukcję wysychania gleby, polegające na ograniczeniu koszenie trawników.

Wysoka trawa lub powstałe łąki zdecydowanie lepiej zatrzymują wilgoć w glebie. Koszenie będzie odbywało się tylko w tych miejscach gdzie trawa zaczyna kwitnąć, zjawisko to powoduje gorsze krzewienie się traw i nie należy do niego dopuszczać. W parkach trawa będzie koszona ekstensywnie. Wytworzone w ten sposób runo parkowe jest zbiorowiskiem bogatszym i cenniejszym z przyrodniczego punktu widzenia.