W tym roku w Święto Flagi i w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nie będzie miejskich uroczystości. Jak co roku w przeddzień rocznic zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem Wdzięczności.

- Planujemy złożenie kwiatów w czwartek 30 kwietnia o godz. 12.00. W tym czasie przy pomniku wartę honorową pełnić będą żołnierze wystawi 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego, zapłoną również znicze – informuje Burmistrz Brodnicy. – Choć  tegoroczne święta majowe będą miały inny charakter to proszę brodniczan, by nie zapominali o wywieszeniu  2 i 3 maja Biało-Czerwonej, która jest symbolem wspólnoty i nadziei. Flagi pojawią się m.in. na budynkach Urzędu, innych budynkach użyteczności publicznej. - Niech nie zabraknie ich również na naszych prywatnych posesjach – zachęca burmistrz Jarosław Radacz

SYMBOLE NARODOWE OBOK NAS

Symbole narodowe są wyjątkowym elementem przestrzeni. Łopoczące flagi, spoglądające z godła orły i melodia Mazurka Dąbrowskiego towarzyszą obywatelom praktycznie każdego dnia. Gdy zbliżają się święta narodowe zwraca się na nie większą uwagę. Z okazji Dnia Flagi RP 2 maja czy Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada flagi zdobią domy, ulice i przestrzenie wspólne. Godło RP swoją obecnością wskazuje, że w budynku ma siedzibę ważny organ, którego praca służy społeczeństwu. Mazurek Dąbrowskiego, w wykonaniu muzycznym lub a cappella, często wyznacza początek roku szkolnego czy ważnych uroczystości.

Zadbajmy o nasze symbole. Nie piszmy po godle, odprasujmy flagi, pilnujmy tekstu hymnu i dzielmy się tą wiedzą dalej.