W związku z wprowadzanymi przez rząd od 20 kwietnia br. zmianami zasad bezpieczeństwa w trakcie trwania epidemii, zastępca burmistrza Brodnicy Krzysztof Hekert podjął decyzję o udostępnieniu cmentarza komunalnego dla odwiedzających. Na podstawie podpisanego zarządzenia z dnia 17 kwietnia 2020 r. brodnicki cmentarz komunalny od najbliższego poniedziałku tj. 20 kwietnia br. zostanie otwarty.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązują dotychczasowe wszystkich niezmienne zasady bezpieczeństwa takie jak:

- zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,

- obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,

- ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

- kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.