Obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych nie będzie dotyczył dzieci poniżej dwóch lat, twarzy nie będziemy też musieli zakrywać w prywatnym samochodzie gdy jedziemy z rodziną - to niektóre założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów doprecyzowującego zasady obowiązkowego od 16 kwietnia zakrywania twarzy.

Dotychczas wprowadzone przepisy przewidywały jedynie, że od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązkowe będzie zakrywanie, "przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu".

Projekt nowego rozporządzenia Rady Ministrów zakłada, że od 16 kwietnia do odwołania obowiązkowe będzie zakrywanie nosa i ust przy pomocy: części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Rząd precyzuje też gdzie w jakich sytuacjach będziemy musieli zakrywać twarz:

- w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

- w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;

- na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;

- na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Zakrywanie twarzy nie będzie konieczne:

- gdy samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie 9 osób (łącznie z kierowcą) poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące;

- w przypadku dzieci poniżej dwóch lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Projekt przewiduje też, że w przypadku legitymowania służby mogą żądać odkrycia ust i nosa.

Źródło: samorzad.pap.pl