Zgodnie ze wskazaniami Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, związane z ryzykiem zachorowania na COVID-19 (zapaleniem płuc spowodowanym nowym koronawirusem SARS-CoV-2), po analizie ryzyka zdrowotnego i w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, odstępujemy od organizacji następujących wydarzeń, z udziałem osób z grupy ryzyka (dzieci, osoby starsze i przewlekle chore):

- „NIE PRZESZKADZAĆ”- widowisko teatralno-muzyczne, z udziałem podopiecznych Pracowni artystycznych BDK
- XIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA NOWOCZESNEGO BRODNICA 2020
- 65.OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI – eliminacje powiatowe

- „Zielono nam” - koncert zespołu „Do Dna” z okazji Dnia św. Patryka.


O dalszych krokach, związanych z tymi wydarzeniami, będziemy informować na bieżąco, na naszych stronach – bdk.brodnica.net oraz fb/brodnickidomkultury. Terminy pozostałych wydarzeń, do końca marca 2020, pozostają bez zmian.
Z-ca dyr. Brodnickiego Domu Kultury
Małgorzata Miętkiewicz