Brodnica dołącza do ogólnopolskiej kampanii "Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”.

Pod takim hasłem Związek Miast Polskich chce podkreślać znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacniać poczucie wspólnotowości i wskazywać, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami. Jest to szczególnie ważne w tym roku, w którym obchodzimy rocznicę 30-lecia samorządu terytorialnego. Przypominamy, że 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym, która została przygotowana przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.