27 listopada 2019 r. o godz. 14.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się pierwsza sesja  Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy piątej kadencji z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie kworum.
 • Ślubowanie.
 • Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z sesji.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór komisji skrutacyjnej.
 • Wybór Przewodniczącego Rady.
 • Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 • Dyskusja na temat Planu Pracy Rady na rok 2020.
 • Sprawy różne.
 • Zamknięcie I sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież