Burmistrz Brodnicy w dniu 19.09.2019 r. o godz. 13.00 w Pałacu Anny Wazówny wręczy stypendia oraz złoży gratulacje najlepszym uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce w ubiegłym semestrze roku szkolnego 2018/2019. Stypendia w wysokości 150 zł miesięcznie otrzymają uczniowie klas VII i VIII szkól podstawowych i gimnazjów, a w wysokości 250 zł miesięcznie uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Stypendium Burmistrza otrzyma;

15 uczniów klas VII szkół podstawowych:

- 2 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy

- 3 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700 – lecia Brodnicy w Brodnicy,

- 4 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II- Szkoły Podstawowej nr 7,

- 6 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 – Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy,

(trzech uczniów uzyskało najwyższą średnią - 6,00)

15 uczniów klas VIII szkół podstawowych:

- 4 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Brodnicy,

- 5 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy

- 1 uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły w Brodnicy,

- 3 uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 - Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. 700 – lecia Brodnicy w Brodnicy,

- 2 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II - Szkoły Podstawowej nr 7

(trzech uczniów uzyskało najwyższą średnią - 6,00)

9 uczniów klas III szkół gimnazjalnych

-8 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły-Jana Pawła II- Gimnazjum nr 2

w Brodnicy

- 1 uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Jagiełły – oddział gimnazjalny w Brodnicy

(dwóch uczniów uzyskało najwyższą średnią - 6,00)

13 uczniów szkół ponadpodstawowych

- 4 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego i. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy

- 8 uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II - III Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy

- 1 uczeń Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego- Technikum Informatycznego w Brodnicy

(dwóch uczniów uzyskało najwyższą średnią - 6,00 i 5,98)


UM Brodnica