Dnia 6 sierpnia 2019 r. wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (Gm. Brodnica) do miasta Brodnicy”.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy z Gminą Miasta Brodnicy oraz Gminą Osiek. Wartość całkowita projektu to 5 633 306,73 zł, a dofinansowanie ze środków europejskich wyniesie 1 983 982,27 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu, na który otrzymaliśmy pozwolenie przewiduje się budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560 na odcinku od skrzyżowania ulic Podgórna – Długa – Al. Józefa Piłsudskiego (Rondo Warszawskie) w Brodnicy przez  Gorczenicę do miejscowości Osiek. Nowobudowana ścieżka pieszo – rowerowa będzie miała 2,5 metra szerokości, 6 630 metrów długości i wykonana zostanie z betonu asfaltowego.

Początek ścieżki pieszo – rowerowej zlokalizowano w Brodnicy, około km 3+050 drogi wojewódzkiej, na skrzyżowaniu ulic Podgórnej – Długiej – Al. Józefa Piłsudskiego (Rondo Warszawskie), na wlocie ulicy Podgórnej. Ścieżka łączy się w tym miejscu z istniejącymi ciągami pieszym i rowerowym. Na początkowym odcinku (około 300 metrów) planuje się ścieżkę bezpośrednio przy krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej, po jej prawej stronie. Na dalszym odcinku przebieg ścieżki planuje się w odsunięciu od jezdni, za rowami i skarpami drogi wojewódzkiej. W Gorczenicy, ze względu na korzystniejsze ukształtowanie terenu, ścieżka pieszo – rowerowa przejdzie na lewą stronę drogi wojewódzkiej. W niektórych miejscach, ze względu na niekorzystne ukształtowanie lub zagospodarowaniem terenu, ścieżkę planuje się zbliżyć do jezdni drogi wojewódzkiej w odległości minimum 0,5 m od krawędzi jezdni. Koniec ścieżki zaprojektowany jest w Osieku, gdzie połączy się ona z  istniejącym chodnikiem.

Aby użytkownicy nowej ścieżki pieszo-rowerowej mogli bezpiecznie i wygodnie korzystać z obiektu, zaplanowano również w projekcie wykonanie oświetlenia drogowego poprzez budowę 8 lamp oświetleniowych hybrydowych z oprawą LED z panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową.

Zakończenie prac przewidziano do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Info.: www.brodnica.ug.gov.pl