Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS.

Jest to akcja skierowana nie tylko do przedsiębiorców ale również do osób, które dopiero planują dołączyć do tego grona.

W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą i wynikające z tego tytułu obowiązku opłacania składek.

Wszystkie osoby zainteresowane tematem zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do siedziby Inspektoratu w Brodnicy przy ul. Mały Rynek 5 lub do siedziby Oddziału w Toruniu przy ul. Mickiewicza 33/39

Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji nt.

- Mała działalność gospodarcza – kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej skorzystać.

- Elektronizacja akt pracowniczych – obowiązki i korzyści po stronie pracodawcy.

- Zasady i tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy wykonywanej przez płatników składek.

- Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek.

- ZUS przez internet- usługi dla klientów Zakładu.

Info.: nadesłane

UM Brodnica