W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasta Brodnicy do „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego wspólnie z Województwem Kujawsko-Pomorskim zapraszamy osoby w wieku powyżej 60. r.ż. zamieszkujące na terenie miasta Brodnicy, do wzięcia udziału w tym Programie.

Celem programu profilaktycznego jest zapobieganie upadkom wśród osób po 60 roku życia, poprawa sprawności fizycznej oraz wykształcenie nawyków systematycznych ćwiczeń fizycznych wśród uczestników programu. Uczestnicy wezmą udział w specjalnie dla nich dobranych ćwiczeniach fizycznych, w niewielkich grupach. Dowiedzą się też jak unikać niebezpiecznych sytuacji, m. in. w miejscu zamieszkania i środkach komunikacji publicznej, a także jak dzięki zdrowemu ruchowi i właściwej diecie zachować sprawność do późnych lat.

Wszystkie osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w Programie wezmą udział w badaniach kwalifikacyjnych, które obejmują: badanie lekarskie, ocenę sprawności fizycznej oraz ankietę samooceny stanu zdrowia i zadowolenia z życia. Po zakwalifikowaniu przez lekarza uczestnicy będą ćwiczyć w grupach 3 razy w tygodniu po 45 minut. Grupy prowadzone będą przez przeszkolonych trenerów. Okres ćwiczeń to 3 miesiące. W trakcie trwania Programu przeprowadzone zostaną spotkania edukacyjne z uczestnikami. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły dotyczące terminu realizacji Programu podamy wkrótce na stronie internetowej www.brodnica.pl

Osoby zainteresowane zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Brodnicy Biuro Zdrowia i Pomocy Społecznej pokój 111 B, tel. 56 49 30 632, 56 49 30 315.

UM Brodnica