Regulamin w sprawie wynagradzania nauczycieli wprowadza od 1 września 2019 r. dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy i nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym w wysokości 300 zł a dla nauczyciela opiekuna stażu 7% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Nauczyciele, którym przysługuje dodatek za trudne lub uciążliwe warunki pracy otrzymają dodatkowe 10% do każdej godziny realizowanej w takich warunkach.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 4204) i bip.brodnica.pl

UM Brodnica