Przedsiębiorco! Biuro Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Brodnicy przypomina, że 31 maja 2019 r. (piątek) upływa ustawowy termin do wniesienia opłaty za dalsze korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego do piątku 31.05.2019. w godz. 8:00-14:30 lub na niżej podane konto Urzędu Miejskiego w Brodnicy:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009.

UM Brodnica