21 lutego 2019r. z inicjatywy przewodniczącego Rady Miejskiej, Artura Dombrowskiego, odbyło się spotkanie dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholizmu oraz sięgania po inne używki wśród dzieci i młodzieży.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta oraz służb mundurowych.

- Chcemy porozmawiać o działaniach aktualnie podejmowanych zapobieganiu korzystania z substancji odurzających przez dzieci i młodzież. Problem korzystania z substancji odurzających wśród młodzieży i dzieci istnieje i trzeba zastanowić się co można więcej zrobić, aby go zniwelować. – mówił Artur Dombrowski.

Podczas spotkania rozmawiano również o tym, które miejsca w naszym mieście najbardziej sprzyjają spotkaniom młodzieży w tym celu oraz jak je kontrolować.

Uwaga zebranych skupiła się na poszerzaniu działań, takich jak tworzenie możliwości korzystania z zajęć pozalekcyjnych w celu przeciwdziałania przypadkom sięgania po używki przez najmłodszych.

Podjęto również temat przyczyn korzystania z substancji odurzających oraz roli rodziców i szkoły w prewencji.


UM Brodnica