Konkurs „Wybieram Wybory”, organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze, jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 31 stycznia (czwartek) 2019 roku. Następnie, 26 lutego br. o godzinie 12.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań. Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego.

Wyniki etapu szkolnego ogłoszone zostaną 14 marca br. na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do kolejnego etapu (wojewódzkiego) zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem Dyrektora szkoły.

W etapie wojewódzkim, uczniowie będą musieli zmierzyć się z pracą pisemną. Do wyboru mają jeden z trzech tematów:
1) System proporcjonalny a system większościowy – wady i zalety.
2) Gwarancje zasady bezpośredniości wyborów w Kodeksie wyborczym.
3) Wybory do Parlamentu Europejskiego – organizacja i przebieg.

Rozstrzygnięcie II etapu konkursu nastąpi do 11 kwietnia br.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 30 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie - 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Autorzy najlepszych prac dostaną również nagrody rzeczowe. Informacje na temat konkursu są publikowane na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu https://torun.kbw.gov.pl/ oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl.


Inf. nadesłana: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu