Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Brodnicy z zakresu pomocy społecznej, pn. „Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym z Brodnicy w 2019 r.” Na ogłoszony konkurs wpłynęła jedna oferta. Zadanie do realizacji otrzymało Brodnickie Centrum Caritas im. Biskupa Jana Chrapka w Brodnicy. Na wsparcie realizacji zadania zaplanowano przeznaczenie z budżetu miasta Brodnicy na rok 2019 środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł.


W załączeniu przedstawiamy Protokół z posiedzenia w dniu 18 grudnia 2018 r. Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, powołanej Zarządzeniem Nr 32/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 17 grudnia 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu znajduje się także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: BIP, Konkursy, Zakładka Zdrowie i Polityka Społeczna https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D226030#

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież