Burmistrz Brodnicy ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2019 r.


Na wsparcie zadania zaplanowano przeznaczenie z budżetu Gminy Miasta Brodnicy środków finansowych w wysokości 145 000,00 zł Oferty należy złożyć do dnia 15 stycznia 2019 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść Zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy: www.bip.brodnica.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica oraz na stronie internetowej Miasta Brodnicy: www.brodnica.pl

https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D226031

 

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież