„Pełnienie służby publicznej na rzecz zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Brodnicy” to misja Urzędu Miejskiego w Brodnicy i dlatego podstawową funkcją Urzędu jest świadczenie jak najlepszej jakości usług w ramach zadań samorządowych.

Aby spełnić te oczekiwania, Urząd systematycznie doskonali sprawność i skuteczność realizacji zadań, działając w ramach przepisów prawnych, przy czym starając się jak najlepiej rozpoznawać oczekiwania mieszkańców, interesantów, organizacji i innych podmiotów, czyli Klientów, mających styczność z działalnością Urzędu. W tym celu, od 15 lat, Urząd wykorzystuje standardy zarządzania, wynikające z międzynarodowej normy ISO 9001, dla której fundamentem jest orientacja na klienta. Po raz pierwszy certyfikat zgodności z normą ISO 9001 Urząd uzyskał 27 listopada 2003r. W pracy Urzędu od 2009r. mają zastosowanie także wymagania systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Działalność Urzędu w zakresie systemów zarządzania podlega corocznym auditom przeprowadzanym przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, w wyniku których wystawiane pozytywne rekomendacje skutkowały utrzymaniem ciągłości certyfikacji dla działalności Urzędu. W kolejnym już cyklu nadzoru (szóstym dla jakości, a czwartym dla środowiska) we wrześniu br. w Urzędzie miał miejsce niezależny audit recertyfikacyjny przeprowadzony przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego „Certyfikacja” z Gdyni. Pozytywny wynik auditu dał podstawy do uzyskania przez Urząd, po raz kolejny, certyfikatu zgodności działalności z normą ISO 9001 i normą ISO 14001 na kolejne 3 lata. 15 lat funkcjonowania systemu zarządzania jakością przyniosło doświadczenie, że sposób zarządzania skoncentrowany na zagadnieniach jakości i działaniach systemowych stanowi dobre narzędzie, w szczególności dla doskonalenia realizacji zadań i załatwiania spraw na optymalnym poziomie zadowolenia naszych Klientów, ale także dla spełniania ustawowych zobowiązań zapewnienia kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, którą jest Urząd. Jednak, mamy świadomość, że doskonalenie pracy jest działaniem, które się nie kończy, stąd w pracy Urzędu uznaje się potrzebę usprawniania obsługi mieszkańców, interesantów, organizacji, przedsiębiorstw – Klientów, z korzyścią i zadowoleniem właśnie dla Klientów, a w efekcie z korzyścią także dla Brodnicy.

UM Brodnica

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież