Stowarzyszenie „Młodzi dla Brodnicy” oraz Młodzieżowa Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy zapraszają 3 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 do Pałacu Anny Wazówny na konferencję „Brodnica dla młodych obywateli”.

Konferencja realizowana jest w ramach „Brodnica dla młodych obywateli”. Celem konferencji jest dyskusja na temat udziału młodzieży w życiu społecznym i publicznym, a także podsumowanie projektu „Brodnica dla młodych obywateli”.
W programie spotkania: 
1. Podsumowanie projektu „Brodnica dla młodych obywateli”.
2. Aktywne uczestnictwo brodnickiej młodzieży w życiu społecznym:
a) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”,
b) Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy.
3. Świadomość społeczna i obywatelska współczesnej młodzieży.
Organizatorem akcji i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie postaw obywatelskich wśród młodzieży z Brodnicy umożliwiających im aktywny udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Współorganizatorem tego wydarzenia jest Młodzieżowa Rada Konsultacyjna Miasta Brodnicy.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Wstęp wolny.

UM Brodnica