W czwartek w Pałacu Anny Wazówny odbyła się konferencja Godna Starość zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Od Nowa” w Brodnicy. Podczas spotkania uczestnicy  uzyskali informacje na temat właściwego ubezpieczenia mienia, prawa spadkowego, własnego bezpieczeństwa oraz skorzystania z karty seniora. Brodniccy seniorzy oklaskami zareagowali również na informację o utworzeniu Dziennego Domu Seniora. Będzie się on znajdować przy ul. Św. Jakuba w Brodnicy.


„Czerpiemy z waszego doświadczenia, wiedzy i waszej mądrości życiowej. Chcemy się odwdzięczyć, dlatego też finansujemy inicjatywy na rzecz naszych mieszkańców. W przyszłym roku chcemy otworzyć Dzienny Dom Pobytu dla Seniora. Dom będzie się znajdować na ul. Św. Jakuba w budynku MOPS’u. Realizujemy tę inwestycję dla osób, które nie wymagają jeszcze całodobowej opieki medycznej.” - informuje Jarosław Radacz burmistrz Brodnicy

Osoby korzystające z nowej oferty przygotowanej przez miasto, będą miały zabezpieczoną opiekę medyczną. Seniorzy skorzystają również z szeroko pojętych zajęć kulturalnych oraz edukacyjnych. Dom Seniora zabezpieczać będzie również posiłek w przypadku całodniowego pobytu seniora.


UM Brodnica