Podczas uroczystości związanych z 25-leciem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Brodnicy, na ręce Burmistrza Brodnicy Jarosława Radacza trafił list gratulacyjny oraz nagroda za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Gmina Przyjazna Niepełnosprawnym.
Nagroda przyznana została za zadania i przedsięwzięcia jakie miasto Brodnica realizuje na rzecz osób niepełnosprawnych.


Organizatorem konkursu był Zarząd Towarzystwa Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programową Warsztatu Terapii Zajęciowej. Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Pana Ryszarda Bobera Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Głównymi celami konkursu były: integracja samorządowców gmin powiatu brodnickiego w niesieniu pomocy niepełnosprawnym, propagowanie wspólnych działań mających integracyjne zdobywanie środków finansowych z funduszy unijnych z przeznaczeniem na rozwój rehabilitacji niepełnosprawnych oraz pozyskiwania miejsc pracy, a także likwidacja barier architektonicznyh.

UM Brodnica