12 października 2018 r. o godz. 14.30 w Pałacu Anny Wazówny burmistrz Brodnicy złoży życzenia oraz wręczy awanse zawodowe 15. nauczycielom brodnickich placówek oświatowych. Awans na nauczyciela mianowanego otrzyma 5. nauczycieli natomiast dyplomowanego 18.


Dzień Edukacji Narodowej jest świetną okazją do złożenia życzeń, gratulacji oraz wręczenia aktów mianowania nauczycielom brodnickich szkół. Tytuły nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego odzwierciedlają pracę, zaangażowanie, rozwój nauczyciela i stanowią o jego pozycji zawodowej, poważaniu i autorytecie.

Na spotkanie zaproszeni zostali także Roman Pawlak -Przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Sobiechowski - Przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania i Sportu Rady Miejskiej, Grażyna Wysocka – prezes zarządu Oddziału ZNP i Zofia Olszewska– przewodnicząca NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty.

Informacje ogólne
NAUCZYCIELE
Ogółem w szkołach i przedszkolach publicznych prowadzonych i dotowanych przez Miasto jest ponad 426,04 etatów nauczycieli,
W przedszkolach niepublicznych – ponad 64 etaty nauczycieli

Liczba nauczycieli w szkołach -
Szkoła Podstawowa nr 3 (z kl.Gim nr 1) 42,18 etatu
Zespół Szkół nr 1 103,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 65,16
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 70,09
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 80,51

Nauczyciele wg stopni awansu (miasto)
Ogółem;
- bez stopnia 0,1%
- stażyści 3,49 %
- kontraktowi 13%
- mianowani 24,5%
- dyplomowani 59%

Nauczyciele wg. poziomu wykształcenia
- wyższe magisterskie – 96%
- wyższe zawodowe – licencjat – 3,6%
- kolegium nauczycielskie – 0,1%
- pozostałe kwalifikacje – 0,3%

Odsetek nauczycieli dyplomowanych w szkołach:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - 58%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - 46%
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – 49%
Zespół Szkół nr 1 – 73%
Szkoła Podstawowa nr 3 (kl.Gimnazjum nr 1) - 60%

Awans zawodowy w 2018 roku
Mianowani - 5
Dyplomowani – 18

UCZNIOWIE
1. Szkoły podstawowe- 2865 uczniów w 131 oddziałach, w tym 382 uczniów w klasach pierwszych (17 oddziałów)
2. Gimnazja – 298 uczniów – klasy III- 13 oddziałów
3. III Liceum Ogólnokształcące – 268, w tym 84 w klasach pierwszych (12 oddziałów razem)
Ogółem: 3 431 uczniów w 156 oddziałach

4. Przedszkola
Dzieci w przedszkolach ogółem – 1295 dzieci, w tym 654 w przedszkolach publicznych i 641 w przedszkolach niepublicznych (dotowanych z budżetu miasta)

Od września 2018 r. przybyły dwa przedszkola niepubliczne: Kangurek i Promyczek.

UM Brodnica