W Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pokój 109 został zorganizowany punkt informacyjny dotyczący mediacji.

W dniach : 28 września 2018 r., 26 października 2018 r., 23 listopada 2018 r., 28 grudnia od godz. 12.00 do 14.00 odbywać się będą dyżury mediatora. Mediatorem jest osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu. Zainteresowani mieszkańcy uzyskają bezpłatne informacje dotyczące mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a przede wszystkim: - instytucji mediacji, - dziedzin życia, w jakich można z mediacji skorzystać, - o rodzajach mediacji, - kto może skorzystać z mediacji i w jaki sposób - o kosztach mediacji, - ilości spotkań mediacyjnych, gdzie się odbywają, zasad panujących podczas spotkania, kto wybiera mediatora itp. Zapraszamy.

UM Brodnica