Brodnica znalazła się na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim i dziewiątym w Polsce w rankingu miast powiatowych oferujących mieszkańcom najtańsze usługi komunalne. Jest to znaczące wyróżnienie tym bardziej, że ościenne miasta takie jak Rypin, Golub-Dobrzyń, czy Wąbrzeźno zajmują kolejno pozycję 207, 256 i 265.


Ranking przygotowany przez Doradztwo Samorządowe Curulis powstał poprzez oszacowanie rocznych kosztów, jakie obciążają przeciętną polską rodzinę z zakresu usług komunalnych w pięciu obszarach: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, odbioru odpadów, komunikacji publicznej oraz stref płatnego parkowania. Łącznie analizą objęto 339 jednostek samorządowych będących jednocześnie miastami powiatowymi. Informacje na temat wysokości stosowanych przez JST cen i opłat zgromadzono wyłącznie na podstawie obowiązujących aktów prawa miejscowego, uchwał rad miejskich, czy decyzji organów regulacyjnych. Przyjęto stan na dzień 15 sierpnia 2018 r.

Źródło: https://www.curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunalne-2018

UM Brodnica