Zgodnie z Ustawą o elektromobilności mieszkańcy Brodnicy, którzy są właścicielami pojazdów elektrycznych mogą ubiegać się o wydanie nalepki do oznaczenia pojazdów elektrycznych (EE).

Nalepki dla samochodów o napędzie elektrycznym wydawane są przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23. Właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek dostępny na stronie bip urzędu. Nalepki są bezpłatne i wydawane niezwłocznie po złożeniu wniosku. Właściciele pojazdów elektrycznych posiadających nakleję mogą korzystać z uprawnień: - zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, sa zwolnienie z opłat za postój pojazdu na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, - zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów. Jest to pierwszy krok władz miasta w celu promowania pojazdów dysponujących napędem, w których do minimum będzie zmniejszony negatywny wpływ na środowisko. Celem długoterminowym jest wprowadzenie w naszym mieście „Stref Czystego Transportu” lub „Stref Niskich Emisji” obszarów, do których będą mogły wjeżdżać pojazdy z takimi nalepkami, a wszystkie inne będą objęte zakazem lub bardzo wysokimi opłatami za wjazd. Komendant Straży Miejskiej Marian Chwiałkowski

UM Brodnica